+94 11 2698426 | +94 11 2699202 | info@iesl.lk

IESL Part I/ II Exam Results

2021-04-05 17:49:47

Part I

IESL Part I Result -February 2021- Click Here 

 

Part II

IESL Part II-Civil Result -February - Click Here 

IESL Part II-Mechanical Result -February - Click Here 

IESL Part II-Electrical Result -February - Click Here